การตั้งค่าเว็บไซต์ WordPress หลังติดตั้งอย่างถูกวิธี

เมื่อทำการติดตั้งเว็บไซต์ WordPress เรียบร้อยแล้ว เราควรเข้าไปตั้งค่าให้เว็บไซต์พร้อมใช้งานเพื่อป้องกันปัญหาในภายหลังโดยเข้าไปที่ “หน้าควบคุม (Dashboard)” > “การตั้งค่า (Settings)”

ตั้งค่าทั่วไป

  1. ตั้งค่าชื่อเว็บไซต์และคำโปรย
  2. ตั้งค่า URL ของเว็บไซต์ หากต้องการให้มี www อยู่ด้านหน้าให้ใส่เข้าไปในจุดนี้
  3. ตั้งค่าอีเมล์ของ admin
  4. เลือกภาษาที่เราต้องการ
  5. ตั้งค่าโซนเวลาให้ถูกต้อง ของประเทศไทยคือ UTC+7

ตั้งค่าการอ่าน

ค่าเริ่มต้นของ WordPress จะตั้งค่าฟีด RSS (Feed) ไว้ที่ข้อความทั้งหมด (Full Text) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทาง www.mywebsite.com/feeds แต่การตั้งค่าไว้ที่ Full Text จะทำให้คนสามารถดึงข้อมูลจากเว็บไซต์เราได้ง่ายขึ้น และลดความจำเป็นที่จะเข้ามาเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราสามารถแก้ได้ด้วยการตั้งค่าไว้ที่ “เกริ่นนำ (Summary)”

โดยปกติแล้วไม่ควรที่จะติ๊กช่อง “การเข้าถึงของโปรแกรมช่วยในการสืบค้นข้อมูล” เพราะการติ๊กช่องนี้จะบล๊อคไม่ให้ Google เข้ามาจัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์เรา

การตั้งค่าลิงก์ถาวร

หากไม่มีความต้องการอื่นให้ตั้งค่าลิงก์ถาวรเป็น “ชื่อเรื่อง” จะเป็นผลดีต่อ SEO ที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *